Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, dyplom - 1987 rok.

W roku 1990 uzyskała specjalizację ze stomatologii ogólnej .

W roku 1996 uzyskała tytuł Specjalisty Ortodonty ( egzamin zdany z wyróżnieniem)

Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach krajowych i zagranicznych.

Ukończyła Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich

Pracowała jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie, a następnie w  Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej. Od 1989 roku prowadzi własny gabinet w którym od 1994 roku zajmuje się wyłącznie ortodoncją stosując najnowsze sposoby i metody leczenia.

W 2015 roku została wpisana na listę podmiotów akredytowanych do prowadzenia staży kierunkowych oraz stażu specjalizacyjnego z ortodoncji w CMKP


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz European Orthodonthic Society.