Dr Thomas Schindler, Salzburg Austria 

Referent jest absolwentem podyplomowych studiów Master of Science w dziedzinie diagnostyki czynnościowej oraz terapii dysfunkcji narządu żucia na uniwersytecie Donauuniversität w Krems (Austria). Jest on wykładowcą krajowym i zagranicznym, autorem licznych specjalistycznych publikacji, laureatem nagrody międzynarodowego konkursu z dziedziny implantoprotetyki czynnościowej i dysponuje ponad 20-lentim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie leczenia dysfunkcji narządu żucia. 

1975-1981 studia medycyny ogólnej 1981-1985 praktyka medyczna 1985-1987 kształcenie stomatologiczne 1987 - założenie prywatnej praktyki w Salzburgu 1989 -1991 kształcenie w dziedzinie implantologii w klinice Sophie-Hemmet Stockholm, Szwecja 

1990-1992 kształcenie w dziedzinie periodontologii Dr. Wachtela, Westerburg, Austria 1990-1997 kształcenie w dziedzinie dysfunkcji narządu żucia Dr. Reusch, Westerburg / Dr. Slavicek, St. Pölten Austria 1998-2001 kształcenie w zakresie psychosomatyki Österreiche Ärztekammer Psychoterapeutische Medizin (Austriacka Izba Lekarska Medycyny Psychoterapeutycznej) 2001-2002 hipnoza w stomatologii Österreiche Ärztekammer Psychoterapeutische Medizin. (Austriacka Izba Lekarska Medycyny Psychoterapeutycznej) 

2003 prowadzenie kursów z coachingu i supervisingu (Milton Erickson Institut für klinische Hypnose und Kurzpsychotherapie) (Instytut Hipnozy klinicznej i Krótkotrwałej Psychoterapii) 2004-2006 (Donauuniversität, Krems) Master of Science pod kierunkiem prof. Rudolfa 

Slavicka.2004 – 2010 wykładowca spotkań prof. Rudolfa Slavicka „Sommer School” w zakresie dysfunkcji narządu żucia 

2009 – wykładowca kursów w Polsce z zakresu zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz stomatologii interdyscyplinarnej AAGIP (Advanced Academy for Gnathology and Implant Prosthetics)