Balance to nazwa praktyki prywatnej dr Andrew C. Cobba w Waszyngtonie. Od ponad 25 lat dr Cobb poświęca swoją karierę szeroko pojętej stomatologii, postępom w edukacji oraz działalności charytatywnej. Podążając śladami rodzinnej tradycji, dr Cobb ukończył Georgetown School of Dentistry w roku 1984 i rozpoczął pracę w prywatnym gabinecie swojego ojca, gdzie po dziś dzień prowadzi praktykę opartą na specjalistycznej opiece stomatologicznej.
Dr. Cobb umiejętnie łączy zdrowie, funkcję i estetykę z zastosowaniem najnowszych technologii. Obsługi i wykorzystania nowinek technicznych nauczył się na kursach organizowanych przez Akademię Dawsona, w której pełni również funkcję starszego wykładowcy. Akademia Dawsona jest znana ze swoich stomatologicznych kursów podyplomowych, nastawionych na kompleksowe podejście do stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia okluzji, fizjologii stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) oraz estetycznej stomatologii zachowawczej. Dr Cobb organizuje również we własnym zakresie dodatkowe spotkania naukowe oraz jest związany z rozlicznymi organizacjami, takimi jak Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne American Dental Association (ADA) oraz Amerykańska Akademia Stomatologii Estetycznej American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).
Dr Cobb nie zajmuje się wyłącznie gabinetem i środowiskiem akademickim -jest również pasjonatem pracy w lokalnych i międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego. Włączył się między innymi w działalność medyczną misji Somos Amigos i podróżuje kilka razy do roku do odległych wiosek na Dominikanie, by nieść pomoc stomatologiczną lokalnej społeczności. Dodatkowo dr Cobb oferuje bezpłatnie swoje usługi biednym mieszkańcom Waszyngtonu poprzez organizacje takie jak Spanish Catholic Center, Archdiocesan Health Care Network, czy N Street Village. Dr Cobb wspomagał również ofiary przemocy domowej za pośrednictwem programu AACD “Give Back a Smile”, zapewniającego kobietom darmowe zabiegi z zakresu protetyki i stomatologii estetycznej.