Dr Siegfried Marquardt ukończył Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Przez dwa lata był asystentem profesora Petera Fuchsa w Monachium i uczęszczał na studia podyplomowe w Turku (Finlandia), Bostonie i Houston (USA). Od 20 lat pracuje w prywatnej praktyce w Tegernsee w Niemczech specjalizując się w implantologii, perioprotetyce oraz stomatologii estetycznej i czynnościowej.

Dr Marquardt jest założycielem oraz dyrektorem generalnym firmy Z.a.T. Fortbildungs GmbH, która organizuje i promuje międzynarodowe sympozja i kursy praktyczne z zakresu stomatologii. W 2001 roku, jako pierwszy w Niemczech, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu stomatologii estetycznej nadany mu przez Niemiecką Akademię Stomatologii Estetycznej (DGÄZ) oraz certyfikat ukończenia kursów implantologicznych od EDA (European Dental Association, BDIZ-EDI). Dr Marquardt jest międzynarodowym wykładowcą i publikuje artykuły z zakresu stomatologii estetycznej i czynnościowej oraz implantologii.

Jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz wielu innych, niemieckich i międzynarodowych stowarzyszeń specjalistycznych. Pełni funkcję profesora na Niemieckiej Akademii Praktyki i Nauki (DGZMK, AWP), oraz wykładowcy w ramach podyplomowego programu “Masters” dla DGZMK/ DGÄZ/APW. Dr Marquard był wiceprezydentem Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej w latach 2001-2015, prowadził międzynarodową konferencję IFED w 2013 roku w Monachium oraz 11. Międzynarodową Konferencję Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej „Ameryka spotyka Europę” w 2016 roku. Dr Marquardt jest też członkiem Seattle Study Club (SSC; USA) i założycielem oraz dyrektorem SSC Tegernsee.