W roku in 1990, Dr. Salvador Congost poznał na kursie podyplomowym dr Roberta Lee – wybitnego biologa i lekarza dentystę, którego biofunkcjonalne i kompleksowe podejście do funkcji narządu żucia, wyraźnie wykraczające poza program nauczania akademickiego budziło podziw zarówno w latach 90. jak i w dzisiejszych czasach.
Zrozumienie narządu żucia jako odrębnego, wrażliwego organu, pozostającego w równowadze z resztą organizmu otwiera wachlarz możliwości diagnostycznych i opcji leczenia zaburzeń funkcjonalnych układu stomatognatycznego.
Pochodzący z Monachium dr Congost od 1988 roku prowadzi własną praktykę w Kinsau, w Bawarii,, specjalizującą się w rehabilitacji funkcjonalnej narządu żucia oraz w stomatologii odtwórczej.

Jest również:

  • Członkiem i byłym członkiem zarządu Zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten e.V.
  • Członkiem Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego (“Deutsche Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde”, DGZMK)
  • Członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Fizjologii i Zaburzeń Funkcjonalnych Układu Czaszkowo- Żuchwowego (“Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und –therapie”, DGFDT)
  • Współzałożycielem Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego (EDA)
  • Członkiem Akademii Stomatologii Bioestetycznej - Academy of Bioesthetic Dentistry (ABD), USA

Dr Congost ponadto:

  • Posiada certyfikat rehabilitacji bioestetycznej Stowarzyszenia Orognathic Bioesthetics International
  • Jest uznawany za specjalistę stomatologii rekonstrukcyjnej, estetycznej i funkcjonalnej wg. EDA