Członek EOS, PTO ( European Orthodontic Society, Polskie Towarzystwo Ortodontyczne)

Prezes założyciel PAA (Polskiej Akademii Alignerowej)


Wykładowca Invisalign, autor i współautor cyklu publikacji i kursów ortodontycznych nt. obrazowania 3D w ortodoncji i technik leczenia aparatami stałymi, korektorami II klasy.

 

2002 Doktorat:  Metoda tensorów w ocenie zmian twarzowej części czaszki u pacjentów z połowiczym niedorozwojem twarzy.

2000 Specjalizacja w dziedzienie ortodoncji

2009-2015 Specjalista wojewódzki w dziedzinie ortodoncji, woj. śląskie.

Doradca kliniczny "Ortodoncji w praktyce"

Dzisiaj: prywatna praktyka od 1998, prowadzona z żoną Barbarą Tarnawską (spec. prot. stom.),

przekształcona w zespół lekarzy, składający się z trzech specjalistów ortodontów, specjalisty protetyka - TMD.

1994-2007 Asystent Zakładu Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej.

1994 Ukończenie Wydziału Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej.

1989 Matura, Finalista Olimpiady Fizycznej.

 

Wybór publikacji:

Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking

Tomaka A., Tarnawski M., Pojda D.

Chapter · January 2016

DOI: 10.1007/978-3-319-39796-2_15 
In book: Information Technologies in Medicine, pp.179-191

 

Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism

Tomaka A., Luchowski L., Skabek K., Tarnawski M.

Chapter · January 2016, In book: Information Technologies in Medicine, pp.267-273


Dental abnormalities in a patient treated for neuroblastoma.

Jodłowska A., Tarnawski M., Postek-Stefańska L.
Dent.Med.Probl.2015; Vol.52, No.3, p.356-362

Integration of Multimodal Image Data for Purpose of Supporting the Diagnosis of the Stomathognatic System. Lecture Notes of ICB

Tomaka A.A., Tarnawski M.

Seminar, 137th ICM Seminar, 68-75 (2014)


Corticotomy in support of orthodontic treatment - description of a surgical procedure.

Kortykotomia jako wspomaganie leczenia ortodontycznego - opis postępowania chirurgicznego.

Ponikiewska M., Żurek J., Cieślik-Wegemund M., Tarnawski M., Galwas-Żurek A.
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum 2013; T.9, nr 4, s.297-301

Digital dental models and 3D patient photographs registration for orthodontic documentation and diagnostic purposes.

Tomaka A., Tarnawski M., Luchowski L., Liśniewska-Machorowska B.
Computer Recognition Systems 2. / Eds.: M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woniak, A. Żołnierek
Berlin : Springer Verlag, 2007, p.645-652, Advances in Intelligent and Soft Computing. Vol.45
ISBN: 978-3-540-75174-8

Caries intensity in cleft lip and palate children.
Pisulska-Otremba A., Machorowska-Pieniążek A., Tarnawski M., Wierzbicka M.
Źródło: W: 4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research, Warszawa 24-27.08.2000,

Tensor analysis in the treatment planning of patients with hemifacial microsomia.

A.Pisulska-Otremba, M.Tarnawski.
Eur.J.Orthod.1999; Vol.21 No.5, p.612[133].

 

Wpływ zaburzeń zwarcia ekscentrycznego na wybrane elementy układu stomatognatycznego.

Baron S., Tarnawska B., Tarnawski M.

Magazyn Stomatologiczny 2004,150,5,62-67

 

3D head surface scanning techniques for orthodontics.

Tomaka A., Luchowski L., Skabek K., Tarnawski M.:

J.Med. Inform.Technol. 2005, 9, 123-130

 

Three-dimensional reconstruction of spiral, multidetector images from computer tomography in diagnosing innate and acquired anomalies of facial skeleton.

Trzeszkowska-Rotkegel Sylwia, Skrzelewski S., Głowacki M., Tarnawski Michał, Pisulska-Otremba Agnieszka, Borowiak T., Legaszewski Tomasz, Medical University of Silesia, Zabrze

ECR 2005 - European Congress of Radiology, Vienna [Austria] 4-8.03.2005, abstr.