Godzina 5.35 piątkowy, listopadowy poranek, rozpoczynał weekend, który zapamięta wielu. W 35 minut udało mi się pokonać odległość od stolicy Wielkopolski do Warszawy.  20 min zajęła trasa z lotniska do centrum i po krótkim spacerze, mijając reprezentacyjne budynki przy ulicy Pięknej, mieszczące najważniejsze ambasady, dotarłem do hotelu Sheraton. Autor bestsellera „Implants In esthetic zone” zawitał do naszego kraju z całodzienną sesją wykładową. Drugi dzień kongresu poświęconym był na warsztaty. To był także ważny dzień dla polskiej piłki nożnej. W holu hotelu spotkałem Pana Zbigniewa Bońka, który przybył na przedmeczowe spotkanie PZPN. Tego dnia bowiem Polska na Stadionie Narodowym podejmowała Urugwaj w meczu towarzyskim. Jak spojrzenie szwajcarskiego specjalisty z zakresu implantoprotetyki wyznaczy nowe standardy leczenia dla polskich pacjentów, mieliśmy przekonać się w ciągu najbliższych godzin. Dr Grudner rozpoczął swój wykład od wskazania wytycznych. Jego zdaniem przy rekonstrukcji uśmiechu najważniejsze okazują się tkanki miękkie, a nie korony i protetyka. Szczególne miejsce poświęcił koncepcji „One piece crown” wedle, której pracuje od 10 lat.

W dalszej części wykładu zostały przedstawione czynniki wpływające na długoterminowy efekt, a są to:

• przewidywalny kształt wyrostka kostnego

• kontur tkanek miękkich

• tkanki pokryte bliznami lub poddane w przeszłości zabiegom

• utracone brodawki

• utrata kości w wymiarze policzkowym

• zmiana koloru tkanek miękkich, tatuaże

Doktor w takcie swoich rozważań zwrócił uwagę na ograniczenia wpływające na uzyskanie efektu końcowego. Poziom brodawki przy implancie w strefie estetycznej jest warunkowany przez poziom brodawki przy istniejącym zębie. Potrzebujemy odpowiednią grubość kości i tkanek miękkich, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt końcowy. Zalecana grubość kości między implantami powinna wynosić powyżej 4 mm. Ważna jest także odległość pika kostnego między łożami implantów, a punktem stycznym koron na nich osadzonych. Przedstawimy został schemat zarządzania procesem leczenia, który obejmuje:

• oczekiwane rezultaty

• potencjalne ograniczenia

• czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia

• liczba zabiegów konieczna do osiągnięcia zamierzonego celu

• szacowane koszty

Ciekawym aspektem przytoczonym przez wykładowcę była analiza grupy pacjentów tzw „ lip lifter” , którzy oceniają prace protetyczne po powrocie do domu unosząc palcami wargę podczas mycia zębów. Analiza możliwości leczenia przed jego wykonaniem oraz analiza wykonanej pracy i jej ograniczeń takich jak np. różowa porcelana, pozwala uniknąć niespodzianek i nieprzyjemności.

Ważna jest także analiza poziomu kości przed leczeniem, ponieważ często nie jesteśmy w stanie zlikwidować czarnego trójkąta. Należy pamiętać o tym, nie podnosić płata przy ekstrakcji oraz zawsze przecinać korzeń zęba przy ekstrakcji. Kluczowe jest także natychmiastowe odbudowywanie zęba w wyłączeniem jego funkcji.

Dr Ueli jest orędownikiem ruchomych tymczasowych protez, ale specjalnie do tego zaprojektowanych, które mają zakotwienie od strony językowej. Proteza tymczasowa nie może odtwarzać nic więcej poza zębem. Ponadto musi zawsze wyglądać gorzej niż ostateczna. Padła także ważna uwaga na temat terminologii. Dziś nie mówimy o zachowaniu wyrostka tylko zawsze o jego augmentacji. Dr uważa, że należy implantować i augmentować od razu. Znaczenie ma zmiana o 1-1,5 mm w pozycjonowaniu implantów, gdyż implant powinniśmy umieszczać zawsze w kości i to w określonym miejscu.

Odpowiednia agulacja - pozycjonowanie może umożliwić albo uniemożliwić założenie jednoczęściowej korony. Dlatego istotne jest stworzenie piku kostnego pomiędzy implantami, w celu odtworzenia brodawek. Jeśli jest także potrzeba, to odtwarzamy pik poprzez augmentację. Doktor zauważył fakty wynikające z badań, że w platform swiching zachowujemy zaledwie tylko o 0,33 mm kości więcej w porównaniu w klasycznymi połączeniami. Czy zatem warto się tym przejmować i czy nie lepiej założyć ten zanik przy implantacji?

Kolejne tematy dotyczyły tkanek miękkich, a dokładniej tego, co widzimy po ekstrakcji, czyli zmianę biotypu z grubego na cienki. Zawsze należy augmentować tkanki miękkie i nie wykonywać cięć pionowych. Cięcie należy zawsze planować od strony podniebienia, ponieważ, kiedy jest na środku to zawsze zahaczy brodawkę i utracimy przyczep. I oczywiście nie należy robić cięć od strony wargowej, bo wówczas powstają blizny. Gojenie zależy zawsze od zaopatrzenia w ukrwienie i dlatego czasem cięcie robimy na środku, jeśli dopodniebiennie są cieńsze tkanki.

Musimy pamiętać o możliwych komplikacjach w czasie leczenia, szczególnie przy skracaniu czasu na gojenie. Jeśli występuje utrata przyczepu to powinniśmy poczekać dłużej i dopiero potem augmentować. Ważnym elementem jest także zabezpieczenie skrzepu po zabiegu, a najważniejszą rzeczą w zabiegach regeneracyjnych jest membrana. Potrzebujemy ok. 12 tygodni na gojenie tkanek miękkich i 6- 8 miesięcy, aby powstała kość. 

Dr Grudner omówił w kolejnej części wykładu membrany PTFE, które teraz mają mniejszą porowatość, a przez to mogą powodować gorsze ukrwienie. Kiedyś były one bardziej porowate i dlatego częściej mieliśmy do czynienia w komplikacjami w gojeniu. Ważne jest by pamiętać, że nie wolno kontaktować membrany z zębem własnym oraz że nie może być szczeliny pomiędzy membraną a kością. Z tego powodu używamy drugą warstwę jaką stanowi  membrana kolagenowa. Trzeba pamiętać jednak, że tkanki ulegają ścienieniu i może przez nie przeświecać błona. Ważna jest także stabilizacja błony śruba gojącą. Jak zdarzy nam się odsłonięcie membrany, to możemy argumentować tkanki miękkie augmentatem z podniebienia. Ponadto ksenografty mogą nie wygenerować nam kości, gdyż będą za krótko chronione przez błony, dlatego tak ważny jest rodzaj biomateriału. W przypadku plastycznego biomateriału konieczna jest plastyczna błona, natomiast kiedy biomateriał jest nieplastyczy wystarczy błona która jest miękka. Oczywiście kluczem do sukcesu jest także szycie tkanek bez napięcia, gdyż nawet małe napięcie spowoduje zanik kości. Przy zabiegach regeneracyjnych ryzyko niepowodzenia wzrasta u osób palących papierosy i nadużywających alkoholu. Jeśli mammy do czynienia z bliznami to najpierw należy je usunąć, a potem modelować płat lub zakładać implant. Najlepiej augmentować tkanki miękkie w każdej sytuacji. Dr Grunder położył nacisk na wykonywanie badania periodontologicznego przed każdą ekstrakcją.

Pierwszy dzień kongresu dobiegł końca. Część uczestników pozostanie jeszcze w Warszawie, by wziąć udział w sobotnich warsztatach. Część być może będzie 11 listopada świętować dzień niepodległości. Inni przejdą w marszach, których na pewno nie zabraknie tego dnia w stolicy. Moje obowiązki, nie pozwoliły zostać do soboty w stolicy. Czas wracać do Poznania, by 11 listopada oddać się uczcie dla podniebienia przy słynnych Świętomarcińskich rogalach, które zna już chyba cała Polska.