W 2000 roku rozpoczął pierwszy staż w jednym z laboratoriów dentystycznych w Rotterdamie. W 2005 roku ukończył Dutch HealthTec Academy. W latach 2007 – 2009 odbywał praktyki kliniczne w czasie wymiany naukowej w Düsseldorfie (Niemcy). Od 2009 zajmuje się tworzeniem cyrkonowych prac pełnokonturowych. Prowadzi badania i kształcenie w zakresie technik napalania ceramiki, „Zircon ceram kiss” oraz „Shofu ZR ceramics”. W 2014 roku rozpoczął pracę z wykorzystaniem dwukrzemianu litu oraz podjął się prowadzenia eksperymentów i testów w celu rozwoju techniki nakładania warstwowego, aby zwiększyć efekt kosmetyczny ceramiki skaleniowej.

Od 2015 roku pracuje w Dental Design Center, w Blaricum, Holandia – prowadzi szkolenia z technik dentystycznych wraz z dr Martijnem Moolenaarem. Czynnie uczestniczy i prowadzi wykłady w kilku krajowych i międzynarodowych stomatologicznych instytucjach szkoleniowych. Od 2016 roku jest członkiem yourdentalexpert.com założonego przez dr Jana Hajto.