Grzegorz Ziętek - lekarz stomatolog. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Ekspert ds. implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI). Zdobył tytuł Diplomate DGOI oraz ICOI. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2000-2005 pracował w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym. Od 2003 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczno-implantologiczną w Krakowie. W 2009 roku ukończył Curriculum Implantologiczne Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Przewodniczący Klubu Aktywnego Implantologa tego Stowarzyszenia w województwie Małopolskim. Prowadzi szkolenia z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji tkanek na terenie Europy i Azji. Wykładowca krajowy i zagraniczny. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i zagranicą. Konsultant medyczny BEGO Implant Systems w Polsce.