szkolenia@pracowniapz.pl Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Współadministratorami danych osobowych są następujące podmioty:

1.    Orbi Denti sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Gen. Sowińskiego 15/62, 40-018 Katowice biuro@orbidenti.com

2.    Pracownia Pozytywnych Zmian Zuzanna Liskowacka
z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 13, 43-450 Ustroń, szkolenia@pracowniapz.pl

3.    Anita Walczak ADENT
z siedzibą przy al. Gen. Władysława Sikorskiego 9B/2C, 02-758 Warszawa, anitawalczak3@gmail.com

4.    SOFT TISSUE INSTITUTE S.C.

z siedzibą przy Os. Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów, kontakt@sti.edu.pl

5.   LIBERDENT sp. z o.o.

     z siedzibą przy ul. Mariana Raciborskiego 6/2,

     31-463 Kraków, marketing@liberdent.plPana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zamówienia usług świadczonych przez Współadministatorów oraz celem udzielenia odpowiedzi na zapytania związane ze świadczonymi usługami. Dane będą przetwarzane przez czas, po którym zamówienie wygaśnie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby dokonania rezerwacji usług świadczonych przez Współadministatorów oraz celem udzielenia odpowiedzi na zapytania związane ze świadczonymi usługami.

W celu realizacji przysługujących Panu/Pani praw, związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może Pan/Pani kontaktować się pod adres email: biuro@orbidenti.com