CURRICULUM IMPLANTOPROTETYCZNE


24 GODZINY ZAJĘĆ Z PACJENTAMI + WARSZTATY + WYKŁADY = 44 GODZINY ZAJĘĆ


TYLKO PRAKTYCZNE INFORMACJE

STEP BY STEP OD POJEDYNCZEJ KORONY NA IMPLANCIE DO PEŁNYCH REKONSTRUKCJI TECHNOLOGIE KLASYCZNE + TECHNOLOGIE NAJNOWSZE

Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy

 

Prowadzący: dr n. med. Mariusz Duda, lek. stom. Paweł Kłosiński, lek. stom. Jakub Munk


Miejsce i data: Duda Clinic College of Dental Medicine Katowice

START:  17.01.2019 r.

KOLEJNE SPOTKANIA:

28.02.2019 - 1.03.2019

28.03.2019 - 29.03.2019

16.05.2019 - 17.05.2019     

Cena:

11200 pln brutto.

Punkty edukacyjne: 44

www.college.dudaclinic.com

 

Szkolenie ma na celu przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego lub implantoprotetycznego, maja niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Szkolenie będzie obejmować wprowadzneie do implantoprotetyki, warsztaty implantoprotetyczne, podstawu okluzji, warszaty praktyczne z okluzji, nowoczesne technologie w implantoprotetyce -integracja skanowania i obrazu tomografii komputerowej, warszaty skanowania, common rail w cyfryzacji implantoprotetyki, koncepcję korekcji wad zgryzu dla implantoprotetyki. Tematyka będzie obejmowac: rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy, modelowanie diagnostyczne, odsłonięcie implantów, profil wyłaniania, wyciski z transferami, dobór łączników, materiałów, próba klucza, przymiarka podbudowy, oddanie pracy, korekty, podstawy okluzji, współpraca z technikiem, analiza i rejestracja zwarcia u pacjentów uzębionych, w brakach częściowych, w bezzębiu, rejestracja zwarcia a ustalenie zgryzu konstrukcyjnego. Przyszłość w implantoprotetyce CAD CAM, koncepcja korygowania wad zgryzu przy pomocy szyn Clear Aligner, repozycje zębów w implantoprotetyce ze względu na estetykę oraz funkcjonalność przyszłej odbudowy, zastosowanie metody termoformowania w implantologii i implantoprotetyce. Edukacja w  protetyce i implantologii – porównanie standardów międzynarodowych.

TEMATYKA KURSU pod linkiem

http://collegedudaclinic.com/curriculum/curriculum-implantoprotetyczne

https://collegedudaclinic.com/files/files/posty/335-curriculum-implantoprotetyczne.pdf


PŁATNOŚCI

Wpłata minimum 3500 pln brutto (DCCDM) wymagana jest do rezerwacji miejsca szkoleniowego.

Płatność całosci kwoty za Curriculum wymagana jest do momentu rejestracji na pierwszym szkoleniu.

Możliwe jest złożenie pisemnego oświadczenia i płatności w 2 równych ratach: pierwsza do momentu rejestracji na pierwszym szkoleniu, druga do momentu rejestracji na trzecim szkoleniu.