Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, dyplom - 2003 rok.

W roku 2009 obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena wpływu leczenia preparatem aprotyniny na przyzębie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia ”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk medycznych. W roku 2010 uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach krajowych i zagranicznych. Odbywała praktyki zagraniczne, głównie w Niemczech i USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego ,Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej działającej w strukturach Międzynarodowej Federacji IFED. W praktyce zajmuję się głównie leczeniem endodontycznym, odbudową estetyczną zębów metodami bezpośrednimi oraz leczeniem protetycznym i implantoprotetycznym. Jest też współautorem podręcznika "Endodoncja krok po kroku".