Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Prowadzący: Lic. rat. med. Jakub Koch, Dypl. asyst. stom. Magdalena Koch

Program:


Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

 • przepisy obligujące do udzielania pomocy,
 • taca przeciwwstrząsowa,
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w gabinecie.


Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

 • bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia,
 • rozpoznanie zagrożenia,
 • wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad SAMPLE),
 • objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego,
 • odmienności w RKO u dzieci i dorosłych,
 • przyrządowe i bezprzyrządowe udrożnianie dróg oddechowych (rurki UG, LMA, LT),
 • wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego,
 • metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez i z AED,
 • prowadzenie RKO w warunkach gabinetu stomatologicznego.


Nieurazowe stany zagrożenia życia:

 • postępowanie w omdleniach,
 • postępowanie w zadławieniach i zachłyśnięciach,
 • rozpoznanie i postępowanie w anafilaksji,
 • postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz z bólem w klatce piersiowej,
 • postępowanie w astmie,
 • postępowanie w epilepsji,
 • stany lękowe,
 • postępowanie w hipo- i hiperglikemii.


Specyfika urazów oraz zaopatrywanie ran:

 • ogólne zasady wykonywania opatrunków,
 • postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
 • wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie),
 • postępowanie w oparzeniach,
 • postępowanie poekspozycyjne,
 • postępowanie z pacjentką ciężarną.


Szkolenie składa się z części teoretycznej – wykładu z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych – oraz części praktycznej – ćwiczeń w warunkach Państwa gabinetu z użyciem specjalistycznych fantomów szkoleniowych. Na kursie poruszamy szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w warunkach gabinetu stomatologicznego oraz najczęstszych stanów nagłych mogących wystąpić w Twojej pracy.


Data: 8 czerwca 2019
Miejsce: Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic, ul. Łuczek 4, Warszawa
Cena: 590 PLN
Rejestracja: https://www.dsi-edu.com/szkolenie-dla-asystentek#stany-nagle
Więcej informacji: www.dsi-edu.com, 22 338 70 70, biuro@dsi-edu.com