MISJA I WIZJA

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI) powstało w Zabrzu  2003 roku  i od tego czasu głównym celem PSI jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Założenia dydaktyczne realizowane są poprzez kształcenie podyplomowe Curriculum Implantologii, modułowe kursy w ramach Expert Programu PSI oraz organizowany co dwa lata Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI.

PSI umożliwia zdawanie egzaminów potwierdzających Międzynarodowe Umiejętności Fellowship i Diplomate oraz jest wydawcą półrocznika "Implantologia Stomatologiczna".

www.psi-icoi.pl

W ramach składki członkowskiej PSI oferuje m.in.

 • afiliację w międzynarodowych organizacjach ICOI i DGOI,
 • program ubezpieczeniowy przygotowany specjalnie dla lekarzy implantologów,
 • pomoc prawną w razie problemów zawodowych,
 • wzór zgody na przeprowadzenie zabiegu implantologicznego,
 • dostęp do platformy dental xp na preferencyjnych warunkach
 • prenumeratę czasopism:
  "Stomatologia Współczesna"
  "Implantologia Stomatologiczna"
  "Implant Dentistry"
 • preferencyjne warunki udziału w kongresach i szkoleniach organizowanych przez PSI i współpracujące z nami firmy i ośrodki edukacyjne.